informacje

gdzie głosować?

listy kandydatów

Lista kandydatów

1. Lewandowska-Sobiech Donata
2. Żurawka Małgorzata
3. Napiątek-Amielańczyk Sylwia
4. Czupa Stefan
5. Mięsikowska-Szreder Maria
6. Wika Roman
7. Loba Barbara
8. Magdalena Nagańska
9. Katarzyna Strzembosz
10. Kozłowski Waldemar